FDIC: Rozhodnutia o Bankových Aplikácií - Nórsko sporiteľne

Podľa Sekcií päť a písm Sekcie a ďalších relevantných FDIC predpisovNa základe prezentovaných informácií a vyhlásenia, FDIC plánuje vydať list of non-námietky k navrhovanej konverzia transakcie, za predpokladu, že sú splnené nasledujúce: Priložený je naše Objednávky a Základ pre Corporation Schválenie (Objednávka) pre žiadosti podané v mene Nórsko v spojení s konverzia transakcie, vrátane úvah o poistení vkladov a navrhovaného zlúčenia. Naše schválenie podlieha podmienkam uvedeným v Objednávke, niektoré, ktoré musia byť splnené na základe prebiehajúcej. Za predpokladu, Nórsko spĺňa vyššie uvedené podmienky, a že tam bol žiadne významné zmeny podmienok konverzia transakcie (činnosti iných regulátorov alebo inak) odo dňa tomto liste FDIC vydá list o non-námietky k navrhovanej konverzia transakcie.